آزمون آنلاین .

آزمون آنلاین بسته های غیر حضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران :

( لطفا فقط از مرورگر Google Chrome گوگل کروم استفاده نمایید )

قوانین و مقرارات آزمون آنلاین .

هنگام برگزاری آزمون اینترنت شما نباید قطع گردد
نام کاربری و کلمه عبور فقط یک بار قابل استفاده می باشد درصورت ورود به آزمون دیگر اعتبار ندارد
دقت کنید صفحه آزمون Refresh نگردد
بعد از ورود به صفحه آزمون از صفحه خارج نشوید در غیر اینصورت پایان آزمون محسوب می گردد
در صورت فعال بودن نمره منفی در آزمون پاسخ های اشتباه شامل نمره منفی می گردد درصورت عدم اطمینان از پاسخ صحیح روی گزینه بدون جواب کلیک نمایید تا نمره منفی لحاط نگردد ..( در صورت فعا بودن نمره منفی قبل از آزمون به شما اعلام می گردد .)
برخی از آزمون ها دارای فرم نظرسنجی می باشد برای تکمیل این فرم اینجا کلیک نموده و فم نظر سنجی را تکمیل نمایید .ردیف نام بسته آموزشی لینک ورود به آزمون ارزشیابی
۱ آزمون : مدیریت موفق زمان لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲ آزمون : فرآیند استخدام موفق در سازمان ها لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳ آزمون : نظام پیشنهادها لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴ آزمون : مدیریت تشریفات لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵ آزمون : فروش در دوران بحران لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶ آزمون : آینده پژوهی و تکنیک های آن لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷ آزمون : قوانین و مقررات تامین اجتماعی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸ آزمون : قانون مدیریت خدمات کشوری لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۹ آزمون : TRIZخلاقیت و نوآوری لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۱۰ آزمون : جهاد اقتصادی در سازمان ها لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۱۱ آزمون : قانون کار لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۱۲ آزمون : مبانی اطفاء حریق لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۱۳ آزمون : نظام آراستگی سازمان لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۱۴ آزمون : بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۱۵ آزمون : آیین نگارش و مکاتبات اداری لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۱۶ آزمون : مدیریت ارتباط با مشتری CRM لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۱۷ آزمون : هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت  لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۱۸ آزمون : مهارت های زندگی  لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۱۹ آزمون : مسئولین دفاتر مدیران لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲۰ آزمون : مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و سازمانها لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲۱ آزمون : مهارت های روابط عمومی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲۲ آزمون : اصول سرپرستی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲۳ آزمون : گزارش نویسی کاربردی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲۴ آزمون : مدل تعالی سازمانEFQM لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲۵ آزمون : مدیریت موثر جلسات لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲۶ آزمون : اعتبارات اسنادی LC لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲۷ آزمون : کارگروهی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲۸ آزمون : کنترل کیفیت عمومی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۲۹ آزمون : مصاحبه استخدامی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳۰ آزمون : برند رهبری در سازمان لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳۱ آزمون : مذاکره حرفه ای لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳۲ آزمون : مبانی مدیریت اسناد لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳۳ آزمون : مدیریت عملکرد لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳۴ آزمون : اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳۵ آزمون : اصول و آداب تشریفات لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳۶ آزمون : اصول و فنون مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳۷ آزمون :اصول و فنون ممیزی سیستم مدیریت کیفیت لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳۸ آزمون : سرپرست دبیرخانه لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۳۹ آزمون : آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴۰ آزمون : مدیریت استراتژیک لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴۱ آزمون : کاربرد اکسل در حسابداری لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴۲ آزمون : پایش،بهبود و ارتقاء سلامت اداری لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴۳ آزمون : نیازسنجی آموزشی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴۴ آزمون : روش پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات ISO 27001 لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴۵ آزمون : مدیریت استرس لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴۶ آزمون : اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴۷ آزمون : آشنایی با مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴۸ آزمون : بازارشناسی و تحقیقات بازار لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۴۹ آزمون : مدیریت سرمایه فکری در سازمان لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵۰ آزمون : مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵۱ آزمون : مدیریت منابع انسانی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵۲ آزمون : تصمیم گیری و روش های حل مسئله لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵۳ آزمون : آشنایی با صنعت نفت لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵۴ آزمون : آشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵۵ آزمون : مهارت های ارتباطی موفق و موثر لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵۶ آزمون : اصلاح الگوی مصرف لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵۷ آزمون : حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیتهای مستقیم لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵۸ آزمون : انگلیسی ویژه منشی هاو مسولین دفاتر مدیران لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۵۹ آزمون : نگارش ایمیل موثر به زبان انگلیسی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶۰ آزمون : قانون اساسی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶۱ آزمون : ایجاد انگیزه در کار لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶۲ آزمون : استاندارد بین المللی ISO 10015 لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶۳ آزمون : اصول و فنون مذاکره لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶۴ آزمون : اصول و فنون موفقیت در فروش لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶۵ آزمون : مدیریت تدارکات و خرید لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶۶ آزمون : استاندارد بین المللی iso29990 لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶۷ آزمون : طرح تکریم ارباب رجوع لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶۸ آزمون : مدیریت تبلیغات لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۶۹ آزمون : مدیریت رفتار سازمانی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷۰ آزمون : مدیریت حفاظت فیزیکی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷۱ آزمون : مبانی مدیریت و فناوری اطلاعات در سازمان لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷۲ آزمون : مدیریت برون سپاری لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷۳ آزمون : بودجه ریزی عملیاتی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷۴ آزمون : نظام مدیریت اسلامی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷۵ آزمون : برنامه ریزی و مدیریت هزینه لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷۶ آزمون : کارراهه شغلی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷۷ آزمون : تکنیک های برنامه ریزی عملیاتی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷۸ آزمون : حقوق اداری لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۷۹ آزمون : مدیریت دانش لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸۰ آزمون : مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمانها لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸۱ آزمون : برنامه ریزی نیروی انسانی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸۲ آزمون : رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸۳ آزمون : مدیریت اسناد الکترونیکی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸۴ آزمون : مربی گری منابع انسانی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸۵ آزمون : مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸۶ آزمون : ایمنی و بهداشت محیط کار لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸۷ آزمون : شایسته پروری در سازمان ها لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸۸ آزمون : آشنایی با نظام هدفمند سازی یارانه ها لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۸۹ آزمون : اصول تهیه و تدوین قراردادها لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۹۰ آزمون :خلاصه سازی و خلاصه نویسی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۹۱ آزمون :مهارت های کلیدی مدیریت لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۹۲ آزمون :قوانین و مقررات بازنشستگی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
۹۳ آزمون :ارزیابی اثربخشی آموزش ها سازمانی لینک آزمون آنلاین ارزشیابی
       

 

 

در صورت ایجاد مشکل در ورود به جلسه آزمون باشماره تلفن هاي ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ - داخلی ۲۵۰ تماس حاصل فرماييد 
صفحه اصلی | درباره ما | اخبار | تماس با ما
© کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.
طراحی وب سایت سید حبیب حسینی
 
+98 21 88 32 20 89
دفتر مرکزی : تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، روبروی انتشارات مدرسه، ، پلاک 233،
 
"مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران"
با قدمت ربع قرن تجربه آموزش و با گردآوری منابع کاربردی و غنی اقدام به تولید بسته های آموزش غیرحضوری،با هدف "کاهش هزینه های " آموزش نموده است 
ادامه مطلب