بازار شناسی و تحقیقات بازار
اهداف :بررسی و مدیرت بازار های هدف در کسب و کار
محتوای بسته آموزشی
بودجه ریزی عملیاتی
اهداف : تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.
محتوای بسته آموزشی
طرح تکریم ارباب رجوع
اهداف :اطلاع رسانی مناسب به ارباب رجوع در زمینه نحوه ارائه خدمات از طریق كتاب راهنما ، بروشور نظرخواهی از مراجعین از نحوه ارائه خدمات و
محتوای بسته آموزشی
آشنايي با نظام هدفمندسازي يارانه‌ها
اهداف :آشنایی با ضرورت اجراي اين نظام در جمهوری اسلامی ايران و نحوه تعامل با پيامدهاي آن
محتوای بسته آموزشی
حسابداري ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم
اهداف :ماليات نوعي هزينه اجتماعي است كه شهروندان در قبال استفاده از خدمات عمومي دولتي مي‌پردازند. ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم است كه بر مصرف وضع شده است و مصرف‌كننده نهايي آنرا مي‌پردازد.
محتوای بسته آموزشی
اعتبارات اسنادي (L’C)
اهداف :آشنايي با كليات و چارچوب اعتبارات اسنادي و نحوه گشايش و بهره‌برداري از اعتبارات اسنادي در بازرگاني
محتوای بسته آموزشی
مديريت ارتباط با مشتري CRM
اهداف :سازمانها و بنگاههاي اقتصادي ، جدا از محصول توليدي (كالا و خدمات) همواره با رشد مشتري (داخلي و خارجي ) روبرو هستند و هدف اين دوره بهبود مديريت روابط في مابين مشتري و عرضه كننده در قالب يك تيم واحد و منسجم و هماهنگ است.
محتوای بسته آموزشی
كاربرد Excel در حسابداري
اهداف :آموزش توانمندي هاي قابل استفاده در محيط Excel براي فعاليت هاي حسابداري
محتوای بسته آموزشی
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
اهداف :تسهیل تفسیر اطلاعات مالی در جهت اتخاذ تصمیم های مناسب مدیریتی
محتوای بسته آموزشی
جهاد اقتصادی در سازمان ها
اهداف :تبیین مفاهیم و رویکردهای جهاد اقتصادی و نیز چگونگی حرکت در مسیر جهاد اقتصادی با ارائه راهکارهای علمی ویژه سازمانها و شرکتها
محتوای بسته آموزشی
اصول و فنون موفقيت در فروش
اهداف :آشنایی با روشهای مختلف ارائه محصول، روشهای تماس با مشتری، چگونگی سؤال کردن از مشتریان، آشنایی با انواع اعتراضات مشتریان و چگونگی پاسخ به آنها،...
محتوای بسته آموزشی

برنامه ریزی و مدیریت هزینه
اهداف :آشنايي مخاطبين با مدل هاي تصميمم گيري مالي - ياد گيري و استفاده از مدل هاي كاهش هزينه در امور اجرايي شركتها و سازمان ها- کاهش هزینه ها از طریق ساده سازی محصول و فرآیند تولید
محتوای بسته آموزشی